ჩვენი ექიმები

შეარჩიეთ ექიმი

კარდიოლოგი, კარდიო ექოსკოპისტი. "აკად გ.ჩაფიძის სახელობის გადაუდებელი კარდიოლოგიის ცენტრის“ ექიმი-კარდიოლოგი, რადიოლოგი. მედიცინის აკადემიური დოქტორი. 1997 წლიდან-დღემდე ულტრაბგერითი გამოკვლევების ჯგუფის ხელმძღვანელი. 1998-1999 - მიწვეული ექიმ-კარდიოლოგი, რადიოლოგი ბად კროცინგენის გულის ცენტრში (გერმანია). პუბლიკაციები: 38 სამეცნიერო შრომის ავტორი.
კარდიოლოგი განათლება: 1982-1988 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. სრული კურსი სპეციალობით - სამკურნალ საქმე კვალიფიკაციები: 1988-1989 - ინტერნატურა აკად. ნ.ყიფშიძის სახ. რესპუბლიკური კლინიკური საავადმყოფოს თერაპიულ განყოფილებაში 1989-1992 - ქ.რუსთავის ქალაქის კლინიკურ საავადმყოფოში ექიმი-თერაპევტი. 1992-1994 - ორდინატურის კურსი კარდიოლოგიაში, მ.წინამძღვრიშვილის სახ. კარდიოლოგიის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში
ნევროლოგი, ეპილეფტოლოგი 1982-1988 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი -სამკურნალო საქმე- შინაგანი სნეულებები 1988-1989 რესპუბლიკური ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო - ფსიქონევროლოგია- ნევროლოგია 1988-1989 ფსიქიატრიის ინსტიტუტი- ფსიქონევროლოგია - ფსიქიატრია დისერტაციის თემები: პარციალური ეპილეფსიით დაავადებულებში რეგისტრირებული სმენის გამოწვეული პოტენციალების თავისებურებები და კარბამაზეპინის მოქმედება მათ პარამეტრებზე.
გასტროენტეროლოგი, ოჯახის ექიმი განათლება: 1988 - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სამკურნალო ფაკულტეტი სერტიფიკატები: საქართველოს შრომის ჯანმთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული სახელმწიფო სერტიფიკატი N008308 - ნებადართული სპეციალობა: შინაგანი მედიცინა საქართველოს შრომის ჯანმთელობის და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაცემული სახლმწიფო სერტიფიკატი N00853 - ნებადართული სპეციალობა: საოჯახო მედიცინა.
მეან-გინეკოლოგი განათლება 1966-1972 რუსეთი, ამურის ოლქი, ბლაგოვეშჩენსკის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი - სამკურნალო ფაკულტეტი 1977 - ქ.თბილისის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი - ექიმ მეანგინეკოლოგი 1993 საატესტაციო კომისია მოწმობა - მეან-გინეკოლოგი 1999 - საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს მიერ მინიჭიბეული ექიმის სახელმწიფო ლიცენზია 2006 საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის სალიცენზიო ბარათი მეანობა გინეკოლოგიის საქმიანობაზე.
დერმატო-ვენეროლოგი, მედიცინის დოქტორი განათლება: 1982—1988 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი- სამკურნალო ფაკულტეტი 1982-1984 უცხო ენათა ინსტიტუტი, თბილისი ინგლისურის კურსი 1988-1989 - თერაპიის ექსპერიმენტული და სამედიცინო კვლევითი ინსტიტუტი -ექიმი თერაპევტი 1993- თბილისის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტი - სპეციალიზაციისკურსი დერმატო-ვენეროლოგი 2003 მედიცინის მენიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მინიჭება