დავით კვერნაძე

ნევროლოგი, ეპილეფტოლოგი

1982-1988 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი -სამკურნალო საქმე- შინაგანი სნეულებები
1988-1989 რესპუბლიკური ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფო – ფსიქონევროლოგია- ნევროლოგია
1988-1989 ფსიქიატრიის ინსტიტუტი- ფსიქონევროლოგია – ფსიქიატრია

დისერტაციის თემები:

პარციალური ეპილეფსიით დაავადებულებში რეგისტრირებული სმენის გამოწვეული პოტენციალების თავისებურებები და კარბამაზეპინის მოქმედება მათ პარამეტრებზე.

აკადემიურ/სამეცნიერო ხარისხი- მედიცინის აკადემიური დოქტორი

პრაქტიკული/პროფესიული სამუშაო გამოცდილება

2005 წლიდან-დღემდე ნევროლოგიის და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტის ეპილეფსიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი

1989-2002 წწ. აკადემიკოს პეტრე სარაჯიშვილის სახელობის კლინიკური და ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ინსტიტუტის ეპილეფსიის დამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრის ექიმი-ელექტროფიზიოლოგი

1995-2001 წითელი ჯვრის და წითელი ნახევარმთვარის საზოგადოებების საერთაშორისო ფედერაციის სამედიცინო ფსიქო-ნევროლოგიური პროგრამების კოორდინატორი

კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები/ტრენინგები

4th ILAE/GLAE Caucassian Summer School on Clinical Epileptology -3-7 September ,2012 Lopota Lake, Georgia
Organizational questions, selection of candidates, presurgical evaluation, surgery- Tbilisi, Georgia 9-13 november 2009
Noel Treatment and rehabiliatation strategies for neurological disorders and their comorbidities  –  June 11,2016

კონფერენციები:

New Horizons in Epielpsy
მოხსენების თემა :Antiepileptic drug therapy in Georgia and the place of Levetiracetam

ენები:

ქართული,რუსული,ინგლისური